QUY TRÌNH GIẢI THỂ

CƠ QUAN THUẾ

1. Hoàn thiện sổ sách kế toán, hồ sơ thuế (từ năm bắt đầu hoạt động đến thời điểm giải thể)

2. Làm thủ tục hủy hóa đơn và đóng mã số thuế doanh nghiệp.

3. Lập hồ sơ giải thể bao gồm: Thông báo giải thể + Quyết định + Biên bản họp gửi Cơ Quan Thuế.

4. Đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán thuế với Cơ Quan Thuế.

5. Nộp công văn và nhận thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế tại Cơ quan thuế.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1. Lập hồ sơ giải thể.

2. Trả giấy phép kinh doanh, con dấu và chứng nhận mẫu dấu tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế Hoạch & Đầu Tư.

3. Đại diện Doanh nghiệp nhận kết quả giải thể tại sở kế hoạch và đầu tư.

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, thì nộp kèm theo hồ sơ giải thể chi nhánh, VPĐD.

GIẤY TỜ KHÁCH HÀNG CUNG CẤP

– Giấy phép kinh doanh (bản chính)

– Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (bản chính)

– Con dấu công ty

– Hóa đơn, chứng từ, hồ sơ kế toán.

 KẾT QUẢ KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC

– Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Cơ Quan Thuế.
– Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục giải thể tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư.

PHÍ DỊCH VỤ

Phí thủ tục giải thể: chỉ từ 1.000.000 đ

Phí sổ sách kế toán (nếu có): Thảo thuận 

(tùy theo loại hình doanh nghiệp)

Tin Tức Giải thể công ty