Các bước tiến hành giải thể doanh nghiệp

Chặng đường hình thành và phát triển của doanh nghiệp trải qua các giai đoạn khác nhau. Và khi đến giai đoạn cuối cùng trong hoạt động của doanh nghiệp là giai đoạn chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp. Có nhiều cách thức chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, trong dó có hình thức giải thể. Vậy giải thể doanh nghiệp được tiến hành theo các bước như thế nào?

Thủ tục giải thể công ty nhanh nhất, chính xác và tiết kiệm chi phí nhất

1. Tổng quan về giải thể doanh nghiệp

Giải thể là một trong các phương thức chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì doanh nghiệp chấm dứt hoạt động theo phương thức giải thế trong các trường hợp sau:

(i) Công ty không có quyết định gia hạn hoạt động khi kết thúc thời hạn đã ghi trong Điều lệ: Khi thành lập công ty, các thành viên đều hướng tới mục tiêu nhất định và hoạch định thời gian cho mục tiêu đó. Khi hết thời gian hoạch định đó mà công ty không gia hạn hoặc việc gia hạn bị từ chối thì doanh nghiệp phải giải thể.

(ii) Theo quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp: quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Vì những lý do khác nhau mà chủ sở hữu doanh nghiệp quyết định giải thể của doanh nghiệp, đây là quyết định tự nguyện của họ.

(iii) Công ty không đủ số lượng thành viên tối thiểu và trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Một trong những điều kiện pháp lý để doanh nghiệp có thể tồn tại đó là điều kiện về số lượng thành viên của doanh nghiệp. Nếu không đảm bảo được số lượng thành viên tối thiểu đó trong vòng 06 tháng liên tục thì doanh nghiệp phải giải thể.

(iv) Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vì những lý do khác nhau theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể trong 4 trường hợp nêu trên khi doanh nghiệp bảo đảm thanh toán được hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp đang không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan khác. Điều này đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nợ cũng như của người lao động.

2. Trình tự, thủ tục khi giải thể doanh nghiệp

Vì tính chất của các trường hợp giải thể là khác nhau nên pháp luật cũng quy định trình tự, thủ tục giải thể cũng khác nhau.

2.1. Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì các bước giải thể doanh nghiệp trong trường hợp này gồm:

Bước 1: Ngay khi ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ngay sau khi nhận được quyết định giải thể có hiệu lực của Tòa án thì Cơ quan kinh doanh phải thông báo trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp về việc doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.

Bước 2: Doanh nghiệp phải triệu tập họp để ra quyết định giải thể và gửi quyết định này đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan khác có liên quan và công khai quyết định này sau 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Thanh toán các khoản nợ của công ty và tổ chức thanh lý tài sản của công ty.

Bước 4: Gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 05 ngày kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp. Người gửi đề nghị là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 5. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu các bên có liên quan không phản đối.

2.2. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp còn lại:

Bước 1: Doanh nghiệp cần tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể, quyết định giải thể phải được thông qua bởi chủ sở hữu doanh nghiệp.

Quyết định này thể hiện sự nhất trí của các thành viên công ty, nội dung chủ yếu của quyết định giải thể bao gồm lý do giải thể, thủ tục thanh lý các khoản nợ, thanh lý hợp đồng và các vấn đề phát sinh từ nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.

Chủ sở hữu doanh nghiệp trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản hoặc thành lập tổ chức thanh lý riêng theo quy định của Điều lệ.

Bước 2: Thông báo về quyết định giải thể: trong 07 ngày kể từ ngày quyết định giải thể được thông qua, doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan khác có liên quan và phải được niêm yết công khai.

Bước 3: Ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp thì Cơ quan kinh doanh phải thông báo trên Cổng thông tin quốc gia về việc doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.

Bước 4: Thanh toán nợ và thanh lý tài sản của công ty theo thứ tự:

– Nợ lương và các khoản nợ mang tính chất tiền lương.

– Nợ thuế.

– Các khoản nợ khác.

Sau khi thanh toán nợ và thanh lý tài sản mà vẫn còn thì phần còn lại thuộc về các thành viên công ty theo tỷ lệ vốn góp.

Bước 5: Gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 05 ngày kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp. Người gửi đề nghị là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 6: Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu các bên có liên quan không phản đối.

3. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Các giấy tờ cần trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm:

– Thông báo về giải thể doanh nghiệp.

– Bản báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp, danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về tiền lương và các khoản liên quan đến tiền lương, nợ thuế.

– Con dấu của doanh nghiệp và giấy chứng nhận mẫu dấu.

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là những nội dung tư vấn cơ bản của công ty Việt Luật. Để tìm hiểu rõ hơn hãy liên hệ ngay tới dịch vụ giải thể công ty trọn gói của chúng tôi  để được giải đáp miễn phí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.989.256