TƯ VẤN THUẾ – KẾ TOÁN

– Là chuyên gia tư vấn thuế, kế toán cho Doanh nghiệp

– Cập nhật thường xuyên các chính sách và thông tư mới của Cơ quan thuế

– Trình độ chuyên môn cao. Không lo sai sót và nộp phạt.

– Tiết kiệm 70% chi phí thuê nhân viên mà hiệu quả đạt 99%.

– Doanh nghiệp yên tâm về công tác kế toán và kê khai thuế.

– Đã có chúng tôi đảm trách từ A-> Z

– Chúng tôi cam kết “Đúng hạn – Chuẩn xác – Trách nhiệm

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Lập và nộp báo cáo thuế hàng tháng/quý/năm.

2. Cập nhật hóa đơn, chứng từ vào hệ thống sổ sách kế toán

3. Tư vấn cho doanh nghiệp để đưa các chi phí phát sinh thực tế của doanh nghiệp vào chi phí hợp lý theo đúng luật thuế.

4. Thực hiện sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.

5. Lập, in, đóng chứng từ kế toán theo quý và hoàn thiện sổ sách kế toán cuối năm.

6. Thực hiện Báo cáo Tài Chính, Báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN cuối năm theo quy định hiện hành (miễn phí)

7. Tư vấn và giải đáp những vấn đề liên quan đến lĩnh vực thuế và kế toán.

8. Thông báo số tiền thuế cần phải nộp khi phát sinh.

9. Cử người làm việc với Cán bộ thuế khi có yêu cầu. Đại diện Doanh Nghiệp giải trình hồ sơ kế toán khi quyết toán thuế.

PHÍ DỊCH VỤ

LOẠI HÌNH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ
STT   Số lượng hóa đơn/tháng (HĐ đầu ra + đầu vào) Phí dịch vụ( VNĐ/tháng)
1
Dưới 20 500.000 đ
2 Từ 20 -> 40 1.000.000 đ
3 Từ 40 -> 60 1.500.000 đ
4 Từ 60 -> 80 2.000.000 đ
5 Từ 80 -> 100 2.500.000 đ

LOẠI HÌNH XÂY DỰNG – SẢN XUẤT

Số lượng hóa đơn/tháng (HĐ đầu ra + đầu vào) Phí dịch vụ(VNĐ/tháng)
  1 Dưới 20 1.000.000 đ
2 Từ 20 -> 40 1.500.000 đ
3 Từ 40 -> 60 2.000.000 đ
4 Từ 60 -> 80 2.500.000 đ
5 Từ 80 -> 100 3.000.000 đ

Tin Tức Dịch Vụ Kế Toán Trọn Gói