Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

Có nhiều cách để doanh nghiệp mở rộng quy mô kinh doanh của mình, một trong những cách đó là thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. Vậy những vấn đề pháp lý liên quan đến việc thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện được quy định như thế nào?

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

1. Khái quát về chi nhánh và văn phòng đại diện

Theo quy định của Bộ luật dân sự hiện hành thì chi nhánh, văn phòng đại diện không phải là một pháp nhân độc lập, khi tham gia các quan hệ pháp luật thì người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện sẽ thực hiện các hoạt động trong phạm vi và thời hạn theo ủy quyền của pháp nhân khác.

Còn theo tinh thần của pháp luật doanh nghiệp thì vì doanh nghiệp là chủ thể thành lập nên chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh, văn phòng đại diện phải tương ứng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Khi thực hiện hoạt động kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện phải nhân danh doanh nghiệp chứ không được nhân danh chính mình để tiến hành giao dịch.

Một doanh nghiệp có thể thành lập một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện khác nhau trong nước hoặc nước ngoài. Việc thành lập, đặt tên cho chi nhánh, văn phòng đại diện phải tuân theo các quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp có các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch do chi nhánh, văn phòng đại diện xác lập và thực hiện hoạt động kinh doanh.

2. Thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

2.1. Hồ sơ thành lập

– Khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện thì doanh nghiệp phải gửi thông báo bằng văn bản về việc thành lập đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo phải đảm bảo các nội dung theo quy định pháp luật như tên, mã số doanh nghiệp, tên chi nhánh, văn phòng đại diện, vấn đề đăng ký thuế, thông tin của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập.

– Bản sao hợp lệ biên bản họp và quyết định của chủ sở hữu đối với việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

– Bản sao quyết định của chủ sở hữu về việc bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

– Bản sao hợp lệ giấy tờ tùy thân hợp pháp của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

2.2. Trình tự thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đặt trụ sở.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện. Nếu từ chối cấp thì phải thông báo cho doanh nghiệp biết bằng văn bản để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ thành lập. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhập tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện vào Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trong trường hợp trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện khác ở phạm vi ngoài tỉnh đối với trụ sở của doanh nghiệp thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện phải gửi thông tin cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp và các cơ quan liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài thì thực hiện theo pháp luật nước đó. Khi mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài thì doanh nghiệp phải thông báo đến Cơ quan kinh doanh nơi doanh nghiệp đăng ký trong thời gian 30 ngày kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện.

Khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ và thực hiện theo trình tự, thủ tục nhất định. Doanh nghiệp bạn đang có nhu cầu thành lập chi nhánh công ty, thành lập văn phòng đại diện tại hà nội, hãy liên hệ ngay hotline 0965.999.345 để được sử dụng dịch vụ trọn gói và được đội ngũ chuyên viên tư vấn miễn phí.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.989.256