Thành lập công ty khi có thành viên là công chức nhà nước?

Các cá nhân, tổ chức ngày nay đều được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện đầu tư hay thành lập các công ty hoạt động trên nhiều ngành, nghề lĩnh vực. Nhà nước đặt ra khung pháp lý giúp cho môi trường hoạt động doanh nghiệp được lành mạnh và công bằng, Với mục đích đó, không chỉ các cách thức hoạt động và vận hành công ty đều phải tuân thủ pháp luật mà các thành viên cá nhân, tổ chức khi tham gia thành lập công ty cũng phải hợp pháp.
Dưới đây, công ty Việt Luật xin được đưa ra vấn đề pháp lý liên quan: Thủ tục, hồ sơ thành lập công ty khi có thành viên là công chức nhà nước như thế nào? – đây là chủ thể đặc biệt và cần lưu ý để tiến hành thủ tục thành lập đúng quy định pháp luật.

Thành lập công ty khi có thành viên là công chức nhà nước

Các Văn bản pháp luật cần nắm rõ:

  • Luật doanh nghiệp 2014
  • Luật cán bộ, công chức
  • Luật viên chức
  • Luật phòng chống tham nhũng 2005

Để có thể tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp thuận lợi và hợp pháp, thành viên công ty là công chức nhà nước cần phải tuân theo những điều kiện sau:

Thứ nhất, theo Luật doanh nghiệp hiện hành, cụ thể tại điều 18 quy định cán bộ, công chức, viên chức nhà nước không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, chỉ có quyền góp vốn, mua cổ phần vào công ty cổ phần; góp vốn, mua phần vốn góp công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh trừ các đối tượng theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức không được góp vốn vào doanh nghiệp.
Việt Luật xin giải thích rõ hơn về khái niệm và phạm vi về quyền thành lập và quyền quản lý doanh nghiệp, cụ thể theo quy định tại  Khoản 18, 19 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:
Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty,quản lý doanh nghiệp tư nhân có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ công ty, nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty.
Người thành lập doanh nghiệp là cá nhân, tổ chức thành lập hoặc góp vốn để thành lập doanh nghiệp.

Thứ hai,  Theo Luật viên chức hiện hành, cụ thể tại khoản 3 Điều 14 về quyền của viên chức trong hoạt động lĩnh vực kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định: Cho phép góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty, hợp tác xã, các tổ chức tư như: bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.
Xem thêm: Những vấn đề lưu ý sau khi thành lập công ty

Thứ ba, theo luật phòng chống tham nhũng 2005, cụ thể tại điều 37 về những việc công chức nhà nước không được làm quy định:
1) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng của những người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước không được góp vốn vào doanh nghiệp trong phạm vi ngành, nghề mình quản lý
2) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan không được để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh cùng ngành, nghề mà mình trực tiếp quản lý

Như vậy từ các căn cứ pháp luật và sự phân tích chi tiết trên đây thì công chức nhà nước có thể tham gia góp vốn, cụ thể với từng loại hình doanh nghiệp như sau :
1) Đối với công ty cổ phần, chỉ được tham gia với tư cách là cổ đông góp vốn, không được tham gia với tư cách là người trong hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát của công ty
2) Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, không thể tham gia góp vốn ở loại hình doanh nghệp này do phải tham gia với tư cách thành viên mà có tư cách thành viên là có vai trò quản lý đối với công ty.
3) Đối với công ty hợp danh, công chức nhà nước chỉ có thể tham gia với tư cách là thành viên hợp vốn vì nếu tham gia với tư cách là thành viên hợp danh thì họ sẽ là người có quyền quản lý công ty, điều này dẫn đến bất hợp pháp vì công chức nhà nước chỉ có quyền góp vốn như luật định.

Dựa theo sự phân tích trên, thủ tục thành lập công ty sẽ được tiến hành một cách hợp pháp khi thành viên là công chức nhà nước có quyền hạn thuộc phạm vi luật định.

Để được giải đáp chi tiết hơn các thắc mắc của quý khách hàng, xin vui lòng liên hệ dịch vụ thành lập công ty trọn gói . Việt Luật với đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.989.256