[woocommerce_checkout]
THÔNG TIN GIAO DỊCH
Tài khoản cá nhân:
Chủ tài khoản: Hoàng Văn Quyết
Số TK: 0011004223569 tại Vietcombank sở giao dịch
Số TK: 101010006351651 tại ngân hàng cổ phần công thương Việt Nam – chi nhánh Ba Đình
 
Tài khoản công ty:
Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn Việt Luật
Mã số thuế: 0105183946
Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam – chi nhánh Đông Đô – phòng giao dịch Chùa Láng
Số TK: 1912 7834 055 016