Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành công ty TNHH 1 thành viên

Cùng là mô hình công ty TNHH nhưng việc tổ chức quản lý giữa công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty TNHH một thành viên là khác nhau. Vậy khi thực hiện việc chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH 1 thành viên này thì thủ tục chuyển đổi được thực hiện như thế nào?

Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành công ty TNHH 1 thành viên
Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành công ty TNHH 1 thành viên

1. Khái quát về mô hình tổ chức quản lý của công ty TNHH

1.1. Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên là loại hình công ty có số lượng thành viên ít nhất là 2 thành viên và nhiều nhất là 50 thành viên,

Công ty TNHH hai thành viên trở lên được tổ chức quản lý theo mô hình có:

– Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định lớn nhất của công ty, bao gồm tất cả các thành viên công ty.

Hội đồng thành viên được triệu tập theo yêu cầu của Chủ tịch HĐTV hoặc thành viên, nhóm thành viên. Số lượng thành viên dự họp cuộc họp HĐTV do Điều lệ quy định nhưng phải đáp ứng được số thành viên dự họp phải sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ của công ty.

– Chủ tịch Hội đồng thành viên là thành viên của HĐTV, có thể kiêm nhiệm chức danh Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐTV về hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty.

– Ban kiểm soát: không bắt buộc thành lập Ban kiểm soát khi công ty có dưới 11 thành viên.

1.2. Công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên là loại hình công ty do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu.

Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức theo một trong hai mô hình:

– Chủ tịch công ty, Giám đốc,Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Chủ tịch công ty do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, nhân danh chủ sở hữu thực hiện hoạt động kinh doanh của công ty trong phạm vi thẩm quyền.

Giám đốc/Tổng giám đốc có thể là thành viên của công ty hoặc được chủ sở hữu công ty thuê với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Giám đốc,Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh trực tiếp của doanh nghiệp

– Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên.

HĐTV do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm từ 3-7 người, nhiệm kỳ không quá 05 năm. Chủ tịch HĐTV được bầu theo nguyên tắc quá bán. Cuộc họp HĐTV chỉ được tiến hành có ít nhất 2/3 tổng số thành viên dự họp và Nghị quyết HĐTV được thông qua khi có hơn nửa số thành viên dự họp tán thành nghị quyết.

Kiểm soát viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm và quyết định số lượng kiểm soát viên với nhiệm kỳ hoạt động không quá 05 năm.

Chủ tịch công ty hoặc chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty, trừ trường hợp Điều lệ có quy định khác.

2. Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên

2.1. Phương thức chuyển đổi

– Một thành viên trong công ty TNHH hai thành viên có thể nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của tất cả các thành viên khác trong công ty cho mình.

– Một cá nhân, tổ chức khác bên ngoài có thể nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của tất cả các thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên.

2.2. Hồ sơ chuyển đổi

Khi có nhu cầu chuyển đổi loại hình công ty thì người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ tiến hành chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị ĐKDN có chữ ký của người đại diện theo pháp luật. Giấy đề nghị theo mẫu tại tại Công văn số 4211/2015/ BKHĐT-ĐKKD của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đăng ký kinh doanh.

– Điều lệ của công ty chuyển đổi, có thể tham khảo theo mẫu.

– Bản sao các giấy tờ hợp lệ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân của chủ sở hữu và người đại diện.

– Đối với trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên hoạt động theo mô hình HĐTV thì phải có danh sách người đại diện, danh sách này được lập theo mẫu do pháp luật quy định.

– Hợp đồng hoặc các giấy tờ chứng minh việc các thành viên trong công ty chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác.

– Quyết định về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của chủ sở hữu công ty hoặc đại diện chủ sở hữu. Quyết định này phải được lập thành văn bản và có các nội dung theo quy định của pháp luật.

– Bản sao biên bản họp của HĐTV về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, biên bản họp phải có chữ ký của tất cả các thành viên dự họp.

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty TNHH hai thành viên trở lên.

– Các giấy tờ khác theo pháp luật chuyên ngành.

– Tờ khai thông tin của người đi nộp hồ sơ ( Việt Luật hỗ trợ quý khách hàng toàn bộ nội dung này)

2.3. Trình tự chuyển đổi

Công ty TNHH hai thành viên trở lên tiến hành nộp hồ sơ chuyển đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính thuộc Sở KH-ĐT.

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu không cấp thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản và yêu cầu sửa đổi hồ sơ.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Công ty thực hiện việc đăng bố cáo trong thời gian 30 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Việc chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên để thực hiện nhu cầu thực tiễn của công ty, phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty lúc bấy giờ.

Nếu bạn còn thắc mắc về vấn đề này hãy liên hệ ngay tới dịch vụ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh trọn gói để được đội ngũ chuyên viên của Việt Luật giải đáp miễn phí những băn khoăn thắc mắc của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.989.256