Giảm vốn điều lệ công ty

Trong quá trình thực hiện hoạt động vận hành công ty, do nhiều tác động mà doanh nghiệp có sự thay đổi buộc phải thực hiện việc thực hiện đăng lý lại về vốn điều lệ cụ thể là giảm vốn điều lệ công ty. Một ví dụ điển hình trong thực tiễn, khi liên quan đến đăng ký số vốn khi thành lập: theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, thời hạn góp vốn của công ty giảm xuống còn 90 ngày, thời hạn góp vốn thu hẹp dẫn đến nếu các thành viên không góp đủ vốn khi đến thời hạn, doanh nghiệp buộc phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ đã đăng ký trước đó tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Vì vậy, để làm rõ quy trình thủ tục đăng ký lại về vốn, công ty Việt Luật xin đưa ra các thông tin cụ thể liên quan để hỗ trợ khách hàng về vấn đề pháp lý này,

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty – tư vấn doanh nghiệp tại việt nam

1. Thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên:

Theo Luật Doanh nghiệp 2014 hiện hành, cụ thể tại khoản 1 Điều 87 quy định phạm vi thực hiện về thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên:

Thứ nhất, với điều kiện công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm tính từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu, công ty hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ công ty ;

Thứ hai, vốn điều lệ không được chủ sở hữu công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Như vậy, chủ sở hữu chỉ được phép giảm mức vốn điều lệ trong hai trường hợp trên..

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên:

1.Thông báo giảm vốn điều lệ và bắt buộc bao gồm những báo cáo tài chính kỳ gần nhất của công ty tại thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ;

2.Cam kết đảm bảo vốn và tài sản đủ để thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác;

3.Quyết định về việc giảm vốn điều lệ của công ty;

4.GCN đăng ký doanh nghiệp bản gốc;

5. Giấy ủy quyền trong trường hợp chủ sở hữu không tư mình thực hiện.. >>> Xem thêm: https://thanhlapcongtycophan.vn/thay-doi-gpkd/thu-tuc-chuyen-doi-loai-hinh-doanh-nghiep/

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên:

Bước 1: Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền nộp bộ hồ sơ đầy đủ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở;

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, Cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thông báo cho doanh nghiệp nếu có yêu cầu bổ sung, thay đổi;

Bước 3: Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới gồm thông tin về vốn điều lệ sau khi đã giảm;

Do sự giảm vốn có ảnh hưởng đến mức thuế môn bài mà công ty phải đóng hàng năm nên công ty có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế về vốn điều lệ mới của công ty..

Bước 4: Doanh nghiệp thực hiện đăng bố cáo về thay đổi vốn điều lệ tại Cơ quan nhà nước

2. Thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên bao gồm:

1 Đơn xin  giảm vốn điều lệ công ty theo mẫu

2.Danh sách thành viên mới và CMND/ hộ chiếu của các thành viên sau khi giảm vốn điều lệ.

3.Báo cáo tài chính năm gần nhất đối với trường hợp giảm vốn điều lệ do hoàn trả một phần vốn góp cho các TV.

4.Chứng thư định giá của tài sản giảm ( nếu có)

5.GCN đăng ký kinh doanh bản gốc.

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên:

Bước 1: chuẩn bị hồ sơ giảm vốn điều lệ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa Sở kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh. Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc.

3. Thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty hợp danh:

Hồ sơ giảm vốn điều lệ của công ty hợp danh bao gồm:

1.Thông báo của công ty về việc giảm vốn điều lệ bao gồm chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của thành viên được ủy quyền ký.

2.Báo cáo tài chính kỳ gần nhất của công ty tại thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. Đối doanh nghiệp có vốn sở hữu nước ngoài chiếm hơn 50%, báo cáo tài chính cần phải được xác nhận của kiểm toán độc lập;

3. GCN đăng ký kinh doanh bản gốc và GCN đăng ký thuế.

Thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty hợp danh

Bước 1:nội hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư.

Bước 2, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp GCN đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp.

Đối với trường hợp giảm số vốn này thì, doanh nghiệp buộc phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi thực hiện thay đổi vốn điều lệ.

Lưu ý: Trường hợp Doanh nghiệp kinh doanh trên ngành nghề có quy định về vốn pháp định thì số vốn sau khi giảm không được thấp hơn vốn pháp định.

4. Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty Cổ phần:

Theo luật hiện hành, Công ty cổ phần có thể thực hiện giảm vốn trong các trường hợp sau:

1.Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty

2,Thay đổi vốn do công ty mua lại cổ phần đã phát hành.

3. Thay đổi vốn do không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Hồ sơ giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần:

1.Thông báo của công ty về việc giảm vốn điều lệ;

2. Danh sách cổ đông công ty cổ phần

3.Biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn;

4.Thông báo lập sổ cổ đông công ty cổ phần;

5.Bản gốc GCN đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

6.BCTC kỳ gần nhất tại thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ . Báo cáo tài chính đảm bảo đủ để hoàn trả vốn góp cho cổ đông,đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Lưu ý: Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập.

Thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh.

Thời gian làm việc:  03 ngày, Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ,thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có);

Bước 2: đăng tải thông tin công bố thay đổi giảm vốn điều lệ trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong 30 ngày kể từ ngày thay đổi.

Cuối cùng, Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp cho doanh nghiệp Giấy Biên nhận công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: nếu việc giảm vốn của doanh nghiệp dẫn đến giảm mức thuế môn bài phải nộp thì doanh nghiệp phải kê khai và nộp mẫu 08-MST và tờ khai thuế môn bài bổ sung;

Xem chi tiết về nội dung này: Thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

Trên đây là các thủ tục giảm vốn của từng loại hình doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 78/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Với đội ngũ nhân viên pháp lý giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, chúng tôi – công ty Việt Luật hỗ trợ tư vấn miễn phí qua tổng đài cho quý khách hàng. Để được giải đáp các thắc mắc chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ hotline tư vấn 0965.999.345 – 0968.29.33.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.989.256