Rút vốn ra khỏi công ty TNHH 2 thành viên

Câu hỏi: Tôi có chung vốn với một số đứa bạn để thành lập công ty TNHH 2 thành viên. Tuy nhiên do chúng tôi có ý chí và trí hướng khác nhau. Do vậy mà tôi khong muốn tiếp tục kinh doanh với bạn của mình. Tôi muốn rút vốn ra khỏi công ty TNHH 2 thành viên . Vậy Luật sư cho tôi hỏi tôi có thể rút vốn như thế nào?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Việt Luật. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật doanh nghiệp 2014
Thủ tục rút vốn khỏi công ty tnhh 2 thành viên

Nội dung trả lời:

1, Về quyền rút vốn khỏi công ty TNHH 2 thành viên

Căn cứ vào khoản 2 điều 51:

Điều 51. Nghĩa vụ của thành viên

2. Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các Điều 52, 53, 54 và 68 của Luật này.

Như vậy, bạn không được phép rút vốn khỏi công ty TNHH 2 thành viên dù bằng cách thức như nào hay lý do ra sao, bất chấp kết quả hay quá trình kinh doanh của doanh nghiệp có gặp vấn đề trừ những trường hợp như sau:

+ Yêu cầu công ty mua lại vốn góp

+ Chuyển nhượng số vốn góp của mình cho người khác

+ Một số trường hợp đặc biệt theo điều 54 Luật doanh nghiệp 2014

+Theo khoản 3 Điều 68 Luật loanh nghiệp 2014

2, Các cách để “rút vốn” ra khỏi công ty TNHH 2 thành viên

a,Yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp:

Bạn có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình nếu như bạn đã bỏ phiếu không tán thành một số nghị quyết của công ty như:

+Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

+ Tổ chức lại công ty;

+ Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.

b, Chuyển nhượng cho thành viên khác hoặc người khác không phải thành viên góp vốn trong công ty.

Trong trường hợp công ty không mua lại số vốn đã góp của bạn thì bạn có thể chuyển nhượng số vốn góp đó cho các thành viên khác hoặc người khác không phải thành viên góp vốn trong công ty.

Cụ thể là bạn phải chào bán số vốn đó cho các thành viên còn lại tương ứng với phần góp của họ trong công ty.

Chỉ được chuyển nhượng cho người khác nếu như các thành viên trong công ty không mua hoặc không mua hết trong vòng 30 ngày.

Bạn vẫn còn nghĩa vụ và trách nghiệm đối với công ty cho đến khi thông tin của người mua lại này được cập nhận trong sổ đăng kí thành viên.

3, Được hoàn vốn theo quy định từ khoản 3 điều 68 Luật doanh nghiệp 2014

Các thành viên sẽ được công ty hoàn trả số phần vốn đã góp theo quy định của khoản 3 điều 68 khi đủ các điều kiện như sau:

+ Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong 02 năm, kể từ ngày đăng kí

+ Công ty đảm bảo thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác

Như vậy công ty có thể hoàn trả số vốn mà thành viên đã góp sau 02 năm và đảm bảo rằng sau khi hoàn vốn cho thành viên có thể trả số khoản nợ và thực hiện nghĩa vụ tài sản khác của công ty

Như vậy chúng tôi đã tư vấn cho bạn cách rút vốn ra khỏi công ty TNHH 2 thành viên. Nếu bạn còn những thắc mắc thì vui lòng liên hệ tổng đài 19006199 hoặc liên hệ trực tiếp hotline:0965.999.345 để nhận tư vấn từ đội ngũ chuyên viên và luật sư Việt Luật

Về trang chủ: thanhlapcongtycophan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.989.256