Tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Khi thành lập công ty thì cần có số lượng vốn cần thiết để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp. Số vốn này là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp. Trong quá trình hoạt động, vì một số lý do nào đó mà công ty tnhh 1 thành viên tăng hoặc giảm vốn điều lệ của mình. Vậy việc tăng hay giảm vốn điều lệ được thực hiện như thế nào?

Tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên
Tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên: 0935.886.996

1. Khái quát chung về công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân, một tổ chức có quốc tịch Việt Nam hoặc nước ngoài làm chủ sở hữu mà không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định pháp luật.

Vốn điều lệ: là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu đã góp hoặc cam kết sẽ góp. Trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì chủ sở hữu phải góp đủ số vốn đã cam kết.

Quy mô vốn điều lệ phải lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định.

Chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ.

Công ty TNHH một thành viên khi huy động vốn thì không được phép phát hành cổ phần Xem chi tiết về loại hình công ty tnhh 1 tv

2. Tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

2.1. Tăng vốn điều lệ

Công ty TNHH một thành viên muốn tăng vốn điều lệ thì chủ sở hữu của công ty sẽ đầu tư thêm vốn góp của mình hoặc huy động người khác góp vốn vào công ty. Mức tăng và hình thức tăng vốn điều lệ do chủ sở hữu quyết định.

Khi công ty tăng vốn điều lệ bằng việc huy động phần vốn góp của người khác thì công ty phải thực hiện việc thay đổi mô hình hoạt động của công ty, từ công ty TNHH một thành viên thành hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

Khi chuyển đổi thành loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi thì phải thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Khi chuyển đổi thành loại hình công ty cổ phần thì trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi hợp lệ thì cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

2.2. Giảm vốn điều lệ

Công ty TNHH một thành viên có thể giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

– Trong tổng số vốn điều lệ của công ty sẽ hoàn trả một phần vốn góp nếu thỏa mãn 2 điều kiện là kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty phải đảm bảo hoạt động kinh doanh của mình trên 02 năm liên tục và sau khi hoàn trả phần vốn góp cho chủ sở hữu thì phải đảm bảo thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ tài sản và các khoản nợ của công ty.

– Trong trường hợp mà chủ sở hữu công ty không góp đủ và đúng loại tài sản đã cam kết góp trong vòng 90 ngày thì công ty phải thực hiện đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng số vốn thực đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng buộc phải góp đủ và đúng hạn. Trước khi mà công ty đăng ký giảm vốn điều lệ thì chủ sở hữu công ty vẫn phải chịu trách nhiệm đối với phần vốn góp đã cam kết.

2.3. Thủ tục thay đổi vốn điều lệ

Khi thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ có nghĩa là thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có trách nhiệm đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc tăng hay giảm vốn điều lệ của công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày được thông báo thì cơ quan đăng ký kinh doanh tình trạng pháp lý về vốn điều lệ của công ty.

Việc tăng, giảm vốn điều lệ do nhu cầu thực tế của công ty. Đối với mỗi hình thức tăng giảm thì hậu quả pháp lý sẽ khác nhau. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, liên hệ ngay dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty tại Việt Luật qua hotline 0968293366 để được đội ngũ chuyên viên tư vấn miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.989.256