Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Khi tiến hành thực hiện dự án đầu tư thì nhà đầu tư có thể đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn cũng như quy mô thực tế của dự án đầu tư. Vậy thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện như thế nào?

Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

1. Các nội dung cần đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Nhà đầu tư tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Mã số của dự án đầu tư, tên dự án và thông tin của nhà đầu tư dự án.

– Điều chỉnh địa điểm, mục tiêu sử dụng đất, quy mô dự án và công nghệ để thực hiện dự án.

– Điều chỉnh vốn góp và vốn huy động của dự án, tiến độ tiến hành góp vốn và huy động vốn.

– Điều chỉnh tiến trình và thời hạn hoạt động của dự án

– Điều chỉnh các điều kiện của nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư.

– Điều chỉnh trong trường hợp dự án đầu tư tiến hành thay đổi ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của dự án.

– Chuyển nhượng dự án.

– Một số trường hợp khác.

2. Hồ sơ đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Khi có nhu cầu tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thì nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đăng ký điều chỉnh. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

– Văn bản về việc đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu do pháp luật quy định. Nhà đầu tư muốn đăng ký điều chỉnh thì phải thể hiện ý chí muốn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Các báo cáo, tài liệu về tình hình triển khai, hoạt động của dự án từ khi bắt đầu cho đến khi nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh các nội dung của dự án đầu tư trong giấy chứng nhận đầu tư.

– Quyết định bằng văn bản về vấn đề điều chỉnh giấy chứng nhận của nhà đầu tư.

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân như chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước đối với nhà đầu tư là cá nhân.

– Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc các giấy tờ tương đương khác để xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

– Bản sao hợp lệ chứng thực cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của DN.

– Các đề xuất về dự án đầu tư về các vấn đề như mục tiêu, quy mô đầu tư, vốn và phương án huy động vốn, địa điểm đầu tư, tiến độ thực hiện dự án đầu tư, các nhu cầu về sử dụng nguồn lao động, các đánh giá về tác động và thực hiện hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án đầu tư.

– Các báo cáo, tài liệu bằng văn bản chứng minh tài chính của nhà đầu tư và các cam kết, bảo đảm tài chính về việc thực hiện hoạt động của dự án đầu tư.

– Hợp đồng PPP, BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP, BCC.

3. Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

– B1: Nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư thuộc Sở Kế hoạch – Đầu tư nơi tiến hành thực hiện dự án.

– B2: Sở Kế hoạch – Đầu tư tiến hành gửi hồ sơ cho các cơ quan có thẩm quyền để lấy ý kiến về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

– B3: Sau khi nhận được hồ sơ thì các cơ quan phải đưa ra ý kiến và gửi lại cho Sở Kế hoạch – Đầu tư.

– B4: Tùy thuộc vào từng loại dự án mà Sở Kế hoạch – Đầu tư gửi hồ sơ đến các cơ quan có thẩm quyền và tiến hành thay đổi nội dung liên quan trên Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận ĐKDN trong thời hạn từ 07 – 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

– B5: Cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành cập nhập thông tin của dự án cũng như của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia.

Đối với mỗi dự án đầu tư thuộc các trường hợp khác nhau thì trình tự, thủ tục là khác nhau. Để biết rõ hơn về thủ tục của từng loại dự án đầu tư, hãy gọi ngay đến chuyên gia tư vấn đầu tư nước ngoài để được chuyên viên giải đáp miễn phí cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.989.256