Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Câu hỏi: Chào Luật sư, Công ty chúng tôi là công ty cổ phần và chúng tôi muốn giảm vốn điều lệ thì chúng tôi cần làm những gì, những thủ tục nào, tiến hành ra sao, xin cảm ơn luật sư.

Giải đáp: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Việt Luật chúng tôi. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0965999345 để nhận được tư vấn nhanh nhất. Sau đây chúng tôi sẽ giái đáp câu hỏi của bạn như sau:

Vốn điều lệ công ty cổ phần được chia nhỏ thành các phần bằng nhau được gọi là cổ phần, và người sở hữu các cổ phần đó là các cổ đông. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng mệnh gía cổ phần các loại và được ghi trong điều lệ công ty. Có nhiều công ty có mong muốn giảm vốn điều lệ để phù hợp với hoạt động kinh doanh cũng như định hướng phát triển của công ty.

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần tại Việt Nam

ĐIỀU KIỆN ĐỂ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Các công ty cổ phần có thể giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau

a, Giảm vốn theo quyết định của đại hội đồng: Công ty hoàn trả một số vốn góp cho cổ đông theo tỉ lệ cổ phần của họ cso và công ty này phải kinh doanh liên tục trong 2 năm. Ngoài ra công ty cũng cần phải đảm bảo về hoạt động thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

b, Giảm vốn do công ty mua lại cổ phần đã phát hành: Nếu như cổ đông phản đối về một số hoạt động của công ty mà ảnh hưởng, thay đổi quyền và nghĩa vụ của cổ đông mà quy định tại điều lệ của công ty thì họ có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Công ty phải mua lại số cổ phần của cổ đông theo giá thị trường hoặc trong điều lệ công ty đã quy định trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong trường hợp mà không có thỏa thuận về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định. Và công ty phải mời được ít nhất 3 tổ chức thẩm định để cổ đông tự do lựa cho để thẩm định. Và lựa chọn này là lựa chọn cuối cùng, không có chọn lại nữa.

b, Đối với trường hợp mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

+ Công ty có quyền mua không quá 30% cổ phần phổ thông và một phần cổ phần ưu đãi

+ Hội đồng quản trị có quyền mua lại không quá 10% cổ phần đã bán trong 12 tháng. Có thể thông qua đại hội đồng cổ đông với trường hợp khác

+Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông thì không được cao hơn giá thị trường. Đối với loại cổ phần khác nếu không có quy định gì trong điều lệ hay không có thỏa thuận giữa công ty và cổ đông thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường.

+Công ty có thể mua cổ phần của từng cổ đông với tỉ lệ tương ứng với tỉ lệ cổ phần của họ trong công ty. Quyết định mua cổ phần này của công ty phải được thông báo cho tất cả cổng đông biết trong vòng 30 ngày.

+Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần cần phải gửi báo giá của mình đến công ty trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thông báo.

c, Trường hợp giảm vốn do các cổ đông không thanh toán đúng hạn và đầy đủ

Công ty phải điều chỉnh giám vốn điều lệ, điều chỉnh thành viên góp vốn trong thời hạn 30 ngày kể từ hạn cuối các thành viên phải thanh toán số cổ phần mà các thành viên đã đăng kí. Như vậy, chậm nhất là 120 ngày kể từ ngày đăng kí kinh doanh, doanh nghiệp phải điều chỉnh vốn điều lệ theo số tiền thực thế các thành viên góp vốn.

2. Doanh nghiệp phải xuất trình được giấy tờ chứng minh tài chính khi thay đổi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp. Thường là xuất trình báo cáo tài chính tại thời điểm đó và khai báo thuế gần nhất.

3. Việc giảm vốn điều lệ phải được xác thực là không có ép buộc, lừa lọc nhằm trốn tránh trách nghiệm, nghĩa vụ dân sự

HỒ SƠ XIN GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN:

1, Thông báo về việc giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

2, Biên bản của Đại Hội Đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

4. Danh sách cổ đông

5, thông báo lập sổ cổ đông

6, Bản gốc giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp

7, Báo cáo tài chính tại thời điểm đó. Báo cáo tài chính phải chứng minh tài chính công ty đủ để hoàn trả số vốn cho cổ đông, đủ khả năng chi trả những khoản nợ của công ty và nghĩa vụ tài sản khác

THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

1, Thay đổi nội dung trong đăng kí kinh doanh

Khi đã chuẩn bị xong hồ sơ, doanh nghiêp nộp hồ sơ mà mình đã chuẩn bị lên phòng Đăng kí Kinh doanh cúa Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/ thành phố.

Trong vòng 03 ngày thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có trách nghiệm xem tính hợp lệ của hồ sơ doanh nghiệp bạn đã gửi lên, và thực hiện các thủ tục để giảm vốn điều lệ

Trường hợp từ chối thay đổi đăng kí kinh doanh thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có trách nghiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp của bạn. Trong thông báo sẽ nêu rõ lý do, thay đổi, bổ sung nếu có.

Sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi nội dung trong đăng kí kinh doanh, daonh nghiệp bạn sẽ nhận 02 loại giấy tờ sau:

+Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp

+Giấy xác nhận thay đổi về việc thay đổi đăng kí doanh nghiệp.

2, Công bố thông tin thay đổi giảm vốn điều lệ trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

Sau khi thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần, doanh nghiệp của bạn phải cập nhật thông tin giảm vốn điều lệ trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong 30 ngày.

Khi doanh nghiệp thực hiện xong thủ tục này thì Phòng Đăng kí Kinh doanh của Sở Kế Hoạch và Đầu tư sẽ cấp cho Doanh nghiệp bạn Biên nhận công bố nội dung đăng kí kinh doanh.

3, Tờ kê khai mẫu 08, tờ khai thuế môn baì

Trong trường hợp giảm vốn điều lệ để giảm thuế môn bài daonh nghiệp phải nộp thì cần thêm những thủ tục sau:

+Kê khai, nộp mẫu 08-MST

+Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần đã được Việt Luật tư vấn như trên. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì bạn có thể liên hệ qua tổng đài 19006199 hoặc hotline 0965999345.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.989.256