Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Do nhu cầu hoạt động thực tế mà doanh nghiệp muốn kinh doanh trong những ngành nghề khác ngoài đăng ký thì cần làm thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh. Vậy các vấn đề pháp lý liên quan đến bổ sung ngành nghề kinh doanh được quy định như thế nào?

Thay đỏi bổ sung ngành nghề kinh doanh
Thay đỏi bổ sung ngành nghề kinh doanh

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh online

Ngành nghề kinh doanh là một trong những thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Do đó mà khi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh thì cần tiến hành nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh qua các hình thức là nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc nộp online trên hệ thống Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hình thức bổ sung ngành nghề kinh doanh online được tiến hành như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp có tài khoản nộp hồ sơ tại

https://dangkykinhdoanh.gov.vn. Việc nộp hồ sơ tiến hành theo trình tự trên trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Cán bộ phòng Đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh xem xét hồ sơ.

Bước 2: Tùy thuộc vào tình trạng hồ sơ:

Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế và gửi email thông báo về việc hồ sơ hợp lệ và được chấp thuận thì doanh nghiệp tiến hành nhận kết quả.

Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đến doanh nghiệp.

2. Bổ sung ngành nghề trong giấy phép kinh doanh

Theo quy định pháp luật hiện hành thì trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không có nội dung ghi nhận các ngành nghề kinh doanh mà các ngành nghề kinh doanh được ghi nhận trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Do đó khi mà có sự bổ sung ngành nghề kinh doanh thì doanh nghiệp vẫn phải thực hiện theo trình tự, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định.

Vì không thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nên khi thay đổi thì doanh nghiệp không được nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới mà sẽ được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp và được cập nhật các ngành nghề kinh doanh đã bổ sung trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Hướng dẫn bổ sung ngành nghề kinh doanh

Để bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty thì công ty cần chuẩn bị hồ sơ gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:

– Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

– Biên bản họp về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (bản sao hợp lệ).

– Quyết định của công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (bản sao hợp lệ).

– Văn bản ủy quyền về việc thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền kèm theo các giấy tờ chứng thực tư cách cá nhân khi thực hiện thủ tục như: chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu còn hiệu lực (bản sao hợp lệ).

– Một số giấy tờ cần thiết khác.

Cơ quan có thẩm quyền bổ sung ngành nghề kinh doanh là cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết hồ sơ là từ 03 – 05 ngày làm việc.

Sau khi cấp giấy Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp thì cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành cập nhật thông tin về ngành nghề kinh doanh bổ sung trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4. Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thông báo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh được lập theo mẫu do pháp luật quy định, bao gồm các nội dung như:

– Tên doanh nghiệp.

– Mã số doanh nghiệp.

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: vì công ty muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh thì sẽ tích dấu “X” vào mục “Ngành, nghề kinh doanh”.

5. Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh

Khi bổ sung ngành nghề kinh doanh thì phải được sự nhất trí của đa số các thành viên trong công ty và phải được thể hiện tại quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh được thông qua.

Quyết định này không được lập theo mẫu do pháp luật quy định mà lập theo mẫu do công ty quyết định nhưng phải đảm bảo có các nội dung sau:

– Thông tin công ty.

– Ngành nghề kinh doanh dự kiến bổ sung của công ty.

– Hiệu lực của quyết định.

– Các thành viên, cơ quan có trách nhiệm thi hành quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

6. Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty

Hồ sơ để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần thì giống với hồ sơ đã nêu ở mục 2. Khác nhau giữa các giấy tờ trong hồ sơ này là biên bản và quyết định họp của từng loại mô hình công ty:

– Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì chỉ có quyết định của chủ sở hữu công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

– Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì biên bản và quyết định họp của Hội đồng thành viên của công ty.

– Đối với công ty cổ phần thì biên bản và quyết định họp của Đại hội đồng cổ đông.

Cơ quan nhận hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian giải quyết hồ sơ là 03 ngày. Sau khi cấp kết quả cho doanh nghiệp thì cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

7. Bổ sung ngành nghề hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể là mô hình kinh doanh được nhiều chủ thể lựa chọn bên cạnh mô hình doanh nghiệp. Hồ sơ bổ sung ngành nghề hộ kinh doanh cá thể cũng khác so với mô hình doanh nghiệp. Ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nên khi bổ sung ngành nghề kinh doanh phải tiến hành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

Hồ sơ bao gồm:

– Thông báo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (theo mẫu).

– Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

– Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực tư cách cá nhân của chủ hộ kinh doanh.

– Đối với những ngành nghề có điều kiện thì phải có bản sao chứng chỉ hành nghề của đại diện hộ kinh doanh và văn bản xác nhận vốn pháp định đối với những ngành nghề yêu cầu (bản sao hợp lệ).

– Một số giấy tờ khác.

Hộ kinh doanh tiến hành gửi hồ sơ đến Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Trong thời hạn 03 ngày từ ngày nhận hồ sơ thì cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể mới nếu hồ sơ hợp lệ. Khi đó thì hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

8. Lệ phí bổ sung ngành nghề kinh doanh

Khi bổ sung ngành nghề kinh doanh dưới hình thức nộp hồ sơ trực tiếp đến cơ quan đăng ký kinh doanh thì lệ phí bổ sung ngành nghề được tính như sau:

– Đối với việc nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề tại cơ quan đăng ký kinh doanh thì lệ phí là 200.000 VNĐ.

– Đối với việc công bố bổ sung ngành nghề kinh doanh trên cổng thông tin quốc gia thì lệ phí là 300.000 VNĐ.

Còn đối với hình thức nộp online qua cổng thông tin quốc gia thì sẽ được miễn lệ phí bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Xem thêm: Thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp

9. Bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện nhất định và tiến hành đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh trước, sau đó phải tiến hành xin giấy phép con tại cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.

Một số điều kiện chủ yếu khi tiến hành đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh đó là điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vốn điều lệ và các chứng chỉ hành nghề đối với những ngành nghề yêu cầu chứng chỉ đó.

Để tìm hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, hãy liên hệ ngay đến dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Việt Luật để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể và chính xác hơn về vấn đề này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.989.256