Chi nhánh công ty là gì

Khi tiến hành thành lập doanh nghiệp, trong điều kiện doanh nghiệp đầu tư phát sinh nhiều điều kiện về các lợi nhuận trong lĩnh vực kinh tế. Do nhu cầu của của người đứng đầu doanh nghiệp muốn tiến hành việc mở rộng các hoạt động kinh doanh của công ty mình sẽ tiến hành việc đi tới thành lập chi nhánh. Vậy theo quy định của pháp luật “chi nhánh công ty” được hiểu như thế nào? Bài viết sau đây của chúng tôi hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu thêm và hiểu rõ về vấn đề này?

Chi nhánh công ty là gì
Chi nhánh công ty là gì

Theo quy định của Luật Dân sự  đang có hiệu lực pháp luật chi nhánh công ty được hiểu như sau:

Trong quy định về văn phòng đại diện và chi nhánh của pháp nhân

Pháp nhân có thể tiến hành việc đặt văn phòng đại diện và chi nhánh của mình ở một địa điểm khác với nơi mà pháp nhân đã tiến hành việc đặt trụ sở.

Sự phụ thuộc của văn phòng đại diện với pháp nhân là điều đương nhiên và văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện trong việc ủy quyền những lợi ích hợp pháp của pháp nhân đồng thời cần thực hiện những nhiệm vụ trong các chức năng của pháp nhân được pháp luật quy định tính cả chức năng đại diện ủy quyền.

Về tư cách pháp nhân của chi nhánh là không tồn tại. Trách nhiệm của người đứng đầu cần phải thực hiện theo những ủy quyền và thực hiện trong phạm vi nhất định bởi những nội dung pháp nhân tiến hành ủy quyền.

Pháp nhân có các quyền và nghĩa vụ dân sự được phát sinh trong các giao dịch dân sự bởi các văn phòng đại diện và chi nhánh tiến hành xác lập và thực hiện.

Như vậy theo quy định của pháp luật chi nhánh công ty trực thuộc pháp nhân và được pháp nhân ủy quyền những nhiệm vụ và quyền hạn trong phạm vi nhất định. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua SĐT: 0965 999 345. Việt Luật xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.989.256