Công Ty Cổ Phần Là Gì?

Ngày nay dưới tác động của nền kinh tế thị trường, nhiều người có xu hướng muốn thành lập các doanh nghiệp, công ty để đầu tư và thu lợi nhuận. Một trong số các loại hình công ty được lựa chọn nhiều nhất là loại hình Công ty cổ phần. Vậy công ty cổ phần là gì? Đặc điểm ra sao? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này của Việt luật.

1. Khái niệm công ty cổ phần?

Theo quy định tại Điều 110 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần

– Cổ đông có thể là tổ chức. cá nhân. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không bị hạn chế số lượng tối đa

– Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nghĩa vụ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

– Cổ đông có quyền chuyển nhượng tự do cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều 119 và Khoản 1 Điều 126 theo quy định của Luật này

– Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày có Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp

– Công ty cổ phần có quyền phát hành các loại cổ phần để huy động vốn

Công ty cổ phần là gì? Đặc điểm của công ty cổ phần

2. Đặc điểm của công ty cổ phần?

Công ty cổ phần có những đặc điểm cụ thể như sau:

Phải có số lượng tối thiểu là 03 thành viên và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông có thể là cá nhân hay tổ chức.

Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi lòa cổ phần, giá trị cổ phần gọi là mệnh giá cổ phần. Mua cổ phần là hình thức góp vốn và công ty cổ phần.

Cổ đông là người nắm giữ cổ phần và chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi cổ phần đã góp.

Cổ đông có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho cá nhân, tổ chức khác một cách tự do ( trừ những trường hợp pháp luật cấm chuyển nhượng theo quy định của luật).

Doanh nghiệp cổ phần có thể phát hành chứng khoán theo quy định của pháp luật.

3. Về cổ đông trong công ty cổ phần.

Thành viên của công ty cổ phần được gọi là các cổ đông. Cổ đông là người sở hữu tối thiểu một cổ phần của công ty. Luật Doanh nghiệp năm 2014 chỉ quy định về số lượng tối thiểu cổ đông là 03 người và không hạn chế số lượng tối đa. Đây là điều thuận lợi để công ty cổ phần có thể mở rộng số lượng thành viên của mình mà không hạn chế về mặt số lượng.

4. Đặc điểm về tư cách pháp nhân của công ty cổ phần.

Theo đặc điểm của Bộ luật Dân sự năm 2015 một tổ chức được coi là tư cách pháp nhân khi:

Được thành lập một cách hợp pháp theo luật

Có cơ cấu, tổ chức chặt chẽ

Có tài sản độc lập với tổ chức, cá nhân và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó

Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập

Như vậy, công ty cổ phần đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên theo quy định của pháp luật và có đầy đủ tư cách pháp nhân. Công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ của mình. Công ty có thể trở thành nguyên đơn dân sự hoặc bị đơn dân sự, tranh chấp thương mại nếu có. Công ty cổ phần có quyền sở hữu tài sản riêng. Xem thêm: Thành lập công ty con

5. Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần:

Công ty cổ phần có khả năng huy động vốn một cách lih hoạt. Các cách huy động vốn đặc trưng là phát hành cổ phiếu, trái phiếu:

– Cổ phiếu là chứng chỉ do cty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

– Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu có thể chuyển nhượng thành các loại trái phiếu khác theo quy định do pháp luật quy định hoặc Điều lệ công ty

Cơ chế huy động vốn một cách linh hoạt là một trong những ưu điểm. Cá nhân, tổ chức thành lập công ty cổ phần để họ có thể chủ động hơn về nguồn vốn khi cần thiết. Nếu quý khách có nhu cầu tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty cổ phần vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất  theo hotline 0965.999.345

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.989.256