Công ty TNHH hai thành viên là gì?

Những năm gần đây, nhiều chủ đầu tư và các doanh nghiệp lựa chọn công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên để đầu tư và thành lập. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chưa hiểu sâu và hiểu rõ về các đặc điểm cũng như loại hình của doanh nghiệp này. Bài viết sau đây của Việt luật hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu được rõ hơn về loại hình doanh nghiệp này.

Công ty tnhh 2 thành viên là gì? Gọi  0965.999.345

1.Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là gì?

Luật Doanh nghiệp năm 2014 tại Điều 47 quy định rõ:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là doanh nghiệp, trong đó:

– Thành viên công ty có thể là cá nhân, tổ chức; số lượng thành viên không vượt quá 50 người

– Thành viên có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, trừ những trường hợp đặc biệt được quy định rõ tại Điều 48 cuar Luật này.

– Về phần vốn góp của các thành viên được quy định rõ tại các điều 52, điều 53 và điều 54 của luật này.

– Về tư cách pháp nhân của công ty cổ phần, doanh nghiệp được xác định tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp

– Về việc phát hành cổ phần để huy động vốn của công ty cổ phần là không có.

2. Về thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

– Công ty cổ phần được thành lập phải đảm bảo có ít nhất hai thành viên theo quy định của pháp luật. Và pháp luật quy định về số lượng tối đa của thành viên là không quá 50 người.

-Tổ chức, hay cá nhân đề có thể trở thành thành viên của công ty hợp danh nếu đủ điều kiện và không thuộc các đối tượng mà pháp luật cấm.

-Trong thực tế, các thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có sự liên hệ mật thiết với nhau về mặt nhân thân.

-Các thành viên có nghĩa vụ góp đầy đủ số vốn theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Phạm vi chịu trách nhiệm của các thành viên giới hạn trong phạm vi vốn đã góp và các nghĩa vụ tài sản khác.

3. Về cơ cấu, tổ chức của công ty TNHH 2 TV

– Cơ cấu, tổ chức của công ty gồm có: Hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc, tổng giám đốc.

– Trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có số lượng thành viên là 11 người thì phải thành lập Ban kiểm soát.

– Nếu như số lượng thành viên dưới 11 người thì tùy theo yêu cầu quản trị của công ty mà xem xét có thành lập Ban kiểm soát hay không. Mọi vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của các thành viên và các hoạt động khác cảu công ty được Ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát quyết định.

4. Đặc điểm về cấu trúc vốn và huy động vốn Công ty TNHH 2TV

Cấu trúc vốn

– Tổng giá trị các phần vốn góp vào công ty được gọi là vốn điều lệ của công ty. Các thành viên của công ty có nghĩa vụ góp đúng và góp đủ về số vốn, nghĩa vụ tài sản và những vấn đề khác có liên quan đã được quy định trong Điều lệ của công ty cũng như theo các quy định khác của pháp luật hiện hành.

– Đối với trường hợp các thành viên do những điều kiện nhất định mà việc góp vốn chưa được thực hiện đúng tiến độ theo quy định của Điều lệ công ty và chưa đủ như đã cam kết phần vốn đã góp ban đầu thì những thành viên đó phải tiến hành đăng kí điều chỉnh số vốn điều lệ góp, phần vốn góp thực giữa các thành viên với nhau.

– Đối với những phần vốn góp của những thành viên pháp luật cho phép Hội đồng thành viên của công ty đó được chào bán theo quyết định.

 Về việc huy động vốn

– Việc huy động vốn của công ty TNHH hai thành viên bị hạn chế hơn so với các loại hình công ty khác bởi doanh nghiệp không được phát hành cổ phiếu và trái phiếu theo quy định của pháp luật như công ty cổ phần.

5. Về ưu điểm, nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

– Về ưu điểm:

Những thành viên của công ty chỉ phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong giới hạn vốn mà các thành viên đã tham gia góp vón vào quá trình thành lập cũng như hoạt động của công ty. Vì vậy, rủi ro cho các thành viên góp vốn là rất thấp.

Thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trên thực tế thường là những người quen biết, thân quen nên việc điều hành quản lý công ty được dễ dàng và thuận lợi.

Dễ dàng quản lý và kiểm soát được việc thay đổi của các thành viên

Chuyển nhượng vốn được quy định một cách chặt chẽ rõ ràng nên đảm bảo được sự minh bạch trong tài chính.

– Về nhược điểm:

Giới hạn về số lượng nhân lực của công ty không quá 50 người theo quy định của pháp luật

Việc huy động vốn để mở rộng kinh doanh và các hoạt động khác bị ảnh hưởng do theo quy định của pháp luật, loại hình doanh nghiệp này không được phát hành cổ phiếu. Đây cũng là điều bất lợi trong việc mở rộng kinh doanh, thu hút vốn đầu tư.

Trên đây là bài viết về những đặc điểm nổi bật của loại hình công ty này. Hi vọng rằng, với bài viết này Việt Luật sẽ giúp cho quý khách hàng có được cái nhìn tổng quan nhất để lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp. Mọi thắc mắc về quy trình thành lập công ty TNHHH 2 thành viên xin vui lòng  liên hệ: 0965.999.345

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.989.256