Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Ngày nay, xu hướng thành lập doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất đang được nhiều người lựa chọn. Bài viết của Việt luật sau đây giúp các bạn hiểu thêm và hiểu rõ về đặc điểm của lọa hình doanh nghiệp này như thế nào?

Doanh nghiệp tư nhân là gì? Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

1.Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Theo quy định tại Điều 183 – Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định như sau:

– Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của chính mình về trách nhiệm của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp tư nhân thì không được phát hành bất cứ loại chứng khoán nào.

– Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ của doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

– Doanh nghiệp tư nhân không được thực hiện góp vốn thành lập, hoặc mua cổ phần, phần góp vốn của mình vào trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

2. Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân:

– Doanh nghiệp tư nhân không có tài sản độc lập, một khi chủ doanh nghiệp đứng ra thành lập thì đương nhiên tài sản của công ty và tài sản của cá nhân là một. Bởi trách nhiệm pháp lí của doanh nghiệp tư nhân gắn liền với trách nhiệm của chính cá nhân đó.

– Cá nhân sở hữu doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp cho các cá nhân khác.

– Do bản chất của doanh nghiệp tư nhân không có tư cách về mặt pháp nhân nên phải chịu trách nhiệm tài sản vô hạn trước pháp luật. Đồng thời trong thời gian doanh nghiệp hoạt dộng phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động trong các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

– Được linh hoạt trong việc sở hữu vốn và được quyết định toàn bộ vốn của doanh nghiệp.

– Theo quy định của pháp luật, chủ doanh nghiệp tư nhân không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

– Có quyền cho thuê doanh nghiệp tuy nhiên vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của doanh nghiệp. Thêm nữa có quyền bán, chuyển nhượng doanh nghiệp theo luật định.

3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân

– Thứ nhất, về quyền quản lí doanh nghiệp tư nhân: chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định với các vấn đề kinh doanh của doanh nghiệp, trực tiếp điều hành hoặc thuê người khác quản lí doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên vẫn phải khai báo theo quy định của pháp luật và chịu mọi trách nhiệm liên quan đến doanh nghiệp của mình.

– Thứ hai, về vốn đầu tư của doanh nghiệp: do chủ doanh nghiệp tự kê khai và bắt buộc phải khai báo một cách chính xác, rõ ràng. Toàn bộ vốn và tài sản, kể cả vốn vay cũng phải kê khai và ghi chép một cách đầy đủ và báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Trong thời gian hoạt động, có quyền tăng hoặc giảm số vốn trong hoạt động kinh doanh của mình. Trong trường hợp vốn đầu tư thấp hơn so với số vốn ban đầu mà chủ doanh nghiệp đăng kí lúc ban đầu, thì họ phải có nghĩa vụ báo cáo với cơ quan đăng kí kinh doanh.

– Thứ ba, về vấn đề cho thuê và bán doanh nghiệp tư nhân:

+ Có quyền cho thuê doanh nghiệp của chính mình, nhưng phải gửi báo cáo hợp đồng có công chứng tới các cơ quan có trách nhiệm liên quan: cơ quan thuế, cơ quan đăng kí kinh doanh. Với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp nên trong thời gian nhất định cho thuê, vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh trước pháp luật của doanh nghiệp mình sở hữu. Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của người cho thuê và người thuê quy định rõ trong các điều khoản của hợp đồng.

+ Bán doanh nghiệp tư nhân: theo quy định của pháp luật, chủ doanh nghiệp có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác. Thế nhưng, với những khoản nợ và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp thì họ vẫn phải chịu trách nhiệm. Trừ trường hợp có thỏa thuaanh khác với bên mua lại doanh nghiệp. Khi hoàn thiện xong các thủ tục mua lại doanh nghiệp, người mua phải đăng kí lại theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

– Cuối cùng, về vấn đề tạm ngừng kinh doanh: Có quyền trong việc ngừng toàn bộ hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác trong doanh nghiệp mình làm chủ. Tuy nhiên, phải báo cáo một cách đày đủ, chính xác về thời gian tạm ngưng với các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật. Số thuế còn nợ, nghĩa vụ hợp đòng…. vẫn được chủ doanh nghiệp thanh toán trong thời hạn tạm ngưng, trừ khi có những thỏa thuận khác.

5. Về ưu điểm của Doanh nghiệp tư nhân:

– Chủ động hoàn toàn trong việc quyết định về vốn cũng như các hoạt động khác của doanh nghiệp.

– Ít phải chịu sự ràng buộc của pháp luật

– Linh hoạt trong việc cho thuê và bán lại doanh nghệp

– Đóng thuế thu nhập cá nhân đồng thời với thuế của doanh nghiệp.

6. Về nhược điểm của Doanh nghiệp tư nhân:

– Do chỉ có một người, nên khả năng liên kết vốn là không thể

– Mặc dù linh hoạt cho thuê nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh.

– Hạn chế về việc thực hiện một số giao kết bởi tư cách pháp nhân không tồn tại.

Trên đây là nội dung Việt luật tư vấn để quý khách hàng hiểu thêm, hiểu rõ về loại hình Doanh ngiệp tư nhân. Trong trường hợp quý khách hàng thắc mắc, hoặc cần hỏi những câu hỏi nội dung có liên quan việc thành lập doanh nghiệp tư nhân hoặc nội dung khác xin liên hệ số điện thoại: 0965 999 345 để được tư vấn! Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.989.256