Hướng dẫn về khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

(Theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC và Thông tư 219/2013/TT- BTC hướng dẫn về thuế GTGT)

Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định từ ngày 1/1/2014 đối tượng đủ điều kiện thực hiện kê khai thuế bằng phương pháp khấu trừ như sau:

– Doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề trên 1 tỷ đồng;

– Doanh nghiệp đã đăng ký tự nguyện áp dụng khai thuế theo phương pháp khấu trừ theo mẫu 06/GTGT;

– Doanh nghiệp có đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh từ 1 tỷ trở lên ( không bao gồm ô tô chở khách dưới 9 chỗ của doanh nghiệp không hoạt động trong lĩnh vực vận tải, du lịch, khách sạn). ( Đối với DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP)

Những trường không thuộc các trường hợp trên bắt buộc phải kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp.

Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

A/ Xác định doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng hay quý:

– Doanh nghiệp có doanh thu của năm trước liền kề dưới 20 tỷ đồng thì KÊ KHAI THEO QUÝ ( Doanh nghiệp tự xác định từ ngày 1/7/2013 đến ngày 31/12/2016);

– Doanh nghiệp có doanh thu của năm trước liền kề trên 20 tỷ đồng thì KÊ KHAI THEO THÁNG;

– Đối với doanh nghiệp mới thành lập tạm thời kê khai theo tháng. Sau khi hoạt động đủ 12 tháng thì xác định mức doanh thu như trên để thực hiện kê khai theo tháng hay quý.

B/ Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Mẫu 01/GTGT

Dùng phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK để lập tờ khai

– Sau khi đăng nhập chọn Tờ khai GTGT khấu trừ 01/GTGT

htkk_gtgt_khau_tru

Chọn tờ khai GTGT khấu trừ ( 01/GTGT)

 

– Chọn tiếp kê khai theo tháng hay quý, lần đầu hay bổ sung và các phụ lục đính kèm.

gtgt-khau-tru-2

Chọn hình thức kê khai và phụ lục

 

– Nhấn đồng ý để bắt đầu nhập số liệu.

to khai gtgt khau tru 1

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT

bang ke mua vaoBảng kê hóa đơn mua vào

bang ke ban ra

Bảng kê hóa đơn bán ra

C/ Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra – Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Trong đó:

– Số thuế GTGT đầu ra bằng tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn GTGT.

– Thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT bằng giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân với thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đó.

– Trường hợp hóa đơn ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì thuế GTGT đầu ra được xác định bằng giá thanh toán trừ giá tính thuế theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC.

– Thuế GTGT đầu vào bằng tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

– Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào là loại được dùng chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì cơ sở được căn cứ vào giá đã có thuế và phương pháp tính được hướng dẫn trong Thông tư 219/2013/TT-BTC để xác định giá chưa có thuế và thuế GTGT đầu vào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.989.256