Văn phòng đại diện là gì?

Trong trường hợp doanh nghiệp muốn tiến hành việc phát triển kinh tế người đứng đầu doanh nghiệp và chủ sở hữu công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết theo thủ tục của pháp luật để thực hiện những chức năng nhất định. Vậy văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật là gì? Văn phòng đại diện có chức năng gì theo quy định của pháp luật?

Văn phòng đại diện là gì?
Văn phòng đại diện là gì?

1.Văn phòng đại diện là gì?

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, khái niệm văn phòng đại diện được hiểu như sau:

Là đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp được doanh nghiệp ủy quyền cho một số lợi ích của doanh nghiệp và tiến hành việc bảo vệ các lợi ích đó. Đơn vị này được gọi là văn phòng đại diện.

2. Các chức năng của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật hiện hành?

Pháp luật quy định về chức năng và nhiệm vụ chính của Văn phòng đại diện là thực hiện các nghĩa vụ về quyền và lợi ích của doanh nghiệp được pháp luật thừa nhận đồng thời tiến hành việc bảo vệ các lợi ích hợp pháp đó của doanh nghiệp.

Các chức năng đó là:

– Chức năng liên lạc của một văn phòng đối với những hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Những chức năng trong việc nghiên cứu,  cập nhật các thông tin mới, tiến hành hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến và đầu tư thương mại của doanh nghiệp.

– Bên cạnh đó doanh nghiệp còn thực hiện một số chức năng khác trong phạm vi pháp luật quy định.

Lưu ý rằng, đối với chức năng thực hiện  các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh với mục đích phát sinh lợi nhuận về kinh tế là không được phép. Trong các việc cần phải ký kết hợp đồng không được tự ý tiến hành ký kết, các nghĩa vụ tài chính được phát sinh trong hoạt động của văn phòng đại diện do hoàn toàn doanh nghiệp chịu trách nhiệm chính. Chính vì thế mà sự phụ thuộc giữa doanh nghiệp và văn phòng đại diện là hai mối liên hệ qua lại và gắn bó chặt chẽ với nhau.
Xem thêm: Công ty TNHH hai thành viên là gì?

Do nhu cầu của doanh nghiệp muốn thực hiện chức năng hỗ trợ những công việc cần thiết và thành lập thêm đơn vị chịu sự quản lý của mình để tiến hành tiếp cận với khách hàng do đó nên văn phòng đại diện được thành lập. Tuy nhiên trước khi doanh nghiệp tiến hành việc thành lập văn phòng đại diện cần được xem xét và tiến hành một cách kỹ lưỡng để tránh việc kê khai về thuế… Và  khi tiến hành việc  giao dịch đối với văn phòng đại diện khi ký kết hợp đồng thì hợp đồng được ký kết với văn phòng đại diện là việc nhân danh cho doanh nghiệp. Nội dung của giấy ủy quyền cần phải liên quan trực tiếp đến hợp đồng ký kết.

Trên đây là toàn bộ những nội dung và những chức năng cụ thể của văn phòng đại diện, tuy nhiên cần phải đảm bảo theo những quy định chặt chẽ theo đúng quy trình của pháp luật. Nếu cần sự trợ giúp hoặc tư vấn pháp lý xin vui lòng liên hệ qua SĐT: 0965 999 345. Việt Luật xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0985.989.256